Άδειες- Πιστοποιήσεις

Κορυφαία αξιοπιστία υπηρεσιών!

Άδειες για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών - υγρών αποβλήτων

Η εταιρεία μας διαθέτει άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, με σκοπό τη μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες/εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων. Οι άδειες έχουν χορηγηθεί από τις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Στερεά Ελλάδος με διάφορους κωδικούς ΕΚΑ.

Πιστοποιήσεις

Στα πλαίσια καλύτερης παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης διαθέτουμε πιστοποιήσεις ISO9001:2008 και ISO 14001:2004, οι οποίες με βάση τα διεθνή πρότυπα διασφαλίζουν την ποιότητα, αλλά και την περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων.